ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6,300 ตันเนื่องจากโควิด-19

ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6,300 ตันเนื่องจากโควิด-19

              สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลให้ ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6.3 ตันต่อวัน นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยจากกรมอนามัยเผย 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ในปีนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมวันที่“ ปกติใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Covid-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปทั้งในด้านอาหารและสุขอนามัยซึ่งก่อให้เกิด New Normal ของเรา สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างหนัก

              สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานการแพร่ระบาดส่งผลให้ขยะทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะจากบริการส่งอาหาร ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างนอก มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นสูงในทุกเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

              ขยะพลาสติกในกรุงเทพฯจากบริการส่งอาหารเพิ่มขึ้น 60% นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ทั้งหมดนี้ใช้ครั้งเดียวรวมถึงถุงพลาสติกกล่องพลาสติกช้อนและส้อมพลาสติกแท่งพลาสติกและอื่น ๆ มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,300 ตันต่อวัน ก่อนหน้านี้โควิด -19 มีขยะพลาสติกประมาณ 1,500 ตันต่อวัน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ขยะ ทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

              นี่เป็นขยะพลาสติกจำนวนมากผิดปกติโดยมีการรีไซเคิลน้อยมาก กรมฯ ขอให้ประชาชนและผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขยะทั้งหมดจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราในอนาคต

              ถังขยะที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลักของแมลงที่เป็นพาหะของโรค มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมายสำหรับผู้ที่สัมผัสกับแมลงเหล่านี้รวมถึงอาหารเป็นพิษไวรัสซิกาและอื่น ๆ การเผาขยะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเนื่องจากเป็นการสร้างมลพิษที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

              กรมฯ ขอการมีส่วนร่วมจากรัฐบาลท้องถิ่นในการระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากขยะประจำวันโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นผลโดยตรงจากการส่งอาหาร ขอแนะนำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรณรงค์หลักการ 3R ซึ่ง ได้แก่ R.Reduce, R.Reuse และ R.Recycle

เรียบเรียงข่าวสารโดย : เสือมังกร 

ข่าวทั่วไป หน้าแรก