ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6,300 ตันเนื่องจากโควิด-19
ข่าวทั่วไป หน้าแรก

ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6,300 ตันเนื่องจากโควิด-19

              สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลให้ ขยะ พลาสติกเพิ่มขึ้น 6.3 ตันต่อวัน นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยจากกรมอนามัยเผย 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ในปีนี้กรมฯ ได้จัดกิจกรรมวันที่“ ปกติใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” Covid-19 ส่งผลให้วิถีชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปทั้งในด้านอาหารและสุขอนามัยซึ่งก่อให้เกิด New Normal ของเรา สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างหนัก               สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรายงานการแพร่ระบาดส่งผลให้ขยะทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะจากบริการส่งอาหาร ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างนอก มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นสูงในทุกเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานคร               ขยะพลาสติกในกรุงเทพฯจากบริการส่งอาหารเพิ่มขึ้น 60% นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด ทั้งหมดนี้ใช้ครั้งเดียวรวมถึงถุงพลาสติกกล่องพลาสติกช้อนและส้อมพลาสติกแท่งพลาสติกและอื่น ๆ มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,300 ตันต่อวัน ก่อนหน้านี้โควิด…